Poradnia telefoniczna prowadzona przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ znowu działa. 3 kwietnia po 3 miesiącach milczenia numer (22) 668-70-00 znów zaczął odpowiadać. Poradnia musiała zawiesić działalność 1 stycznia 2017 roku z powodu braku funduszy, straciła dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Telefon działa, ponieważ pomogli prywatni darczyńcy, nie ministerstwo.

Rząd nie lubi kobiet?

Niebieska Linia, czyli jeden z najstarszych telefonów niosących pomoc, stracił dofinansowanie, bo ministerstwo zmieniło kryteria. Poradnia była finansowana w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej, który jest w gestii ministra sprawiedliwości. Warunki konkursu na 2017 rok zostały tak skonstruowane, że ministerstwo jako wymóg formalny wprowadziło zapis, że porady specjalistów prawników i psychologów nie mogą być udzielane drogą telefoniczną, ani żadną inną tzw. zdalną typu skype czy mail.  Dlatego od stycznia telefon zamilkł.

Przez ten cały czas osoby pokrzywdzone mogły zasięgnąć porady mailowo dzięki zaangażowaniu wolontariuszy.

Pospolite ruszenie

W międzyczasie została uruchomiona zbiórka publiczna, w ramach której wiele osób wsparło finansowo poradnię. Niestety, zebrana kwota, w wysokości prawie 34 tys. zł, nie była wystarczająca do wznowienia działalności. Resztę dołożyła jedna z marek kosmetyków, która od dawna angażuje się w walkę z przemocą wobec kobiet.

Reklama

Dzięki Niebieskiej Linii osoby doświadczające i świadkowie przemocy mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika – specjalistów z zakresu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym w wyniku innych przestępstw. Z pomocy poradni telefonicznej i mailowej w 2016 roku skorzystało ponad 6 tys. osób.

– Te 6 tysięcy historii to dowód na to, jak bardzo potrzebne jest miejsce, w którym można otrzymać wsparcie. Trudno nam to sobie wyobrazić, dopóki sami lub ktoś z naszych bliskich nie doświadczy przemocy. Czujemy się wtedy bardzo bezradni i osamotnieni, a pomoc psychologa i prawnika dodaje sił i pozwala walczyć o bezpieczeństwo, godność i zadośćuczynienie. Dlatego bardzo dziękuję anonimowym darczyńcom, którzy wsparli nas w zbiórce publicznej oraz firmie AVON, dzięki której poradnia wznowiła działalność – mówi Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ.


Zdjęcie główne: Pixabay

Reklama