Reklama

Powraca kanon lektur, zmieniają się przedmioty, zaczynają się prekonsultacje – prace nad wprowadzeniem zmian w edukacji ruszyły. Jak zwykle – szybko.

Zmiany

Pierwszy język obcy od I klasy, drugi od VII. Do tego historia od IV, geografia i biologia od V, chemia i fizyka od VII. Na koniec, w VIII klasie, wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. To planowana nowa podstawa programowa.

To, co się nie zmieni, to edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III.  Przez 8 lat nauki w szkole podstawowej uczniowie będą mieli: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Przyrodę zastąpi geografia i biologia. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy , a z muzyki i plastyki – do VII klasy włącznie.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści w niej zawartych. To na jej podstawie pisane są programy nauczania i podręczniki.

Reklama

Prekonsultacje

Dziś podstawę programową poddano “prekonsultacjom”. Jeszcze w grudniu projekt nowej podstawy ma trafić do właściwych konsultacji i uzgodnień. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym dziś na konferencji prasowej przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia, przewidywanym czasem podpisania nowej podstawy programowej przez minister edukacji jest luty. Do końca lutego powinna natomiast zostać opublikowana.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć zapewniał, że eksperci pracujący nad podstawą programową uwzględnili różnice programowe w podstawie programowej do chemii, fizyki, geografii, biologii w klasach VII i VIII dla tych uczniów, którzy we wcześniejszych latach uczyli się przyrody. W przypadku niektórych przedmiotów, np. języka polskiego i historii, treści nauczania opisano nie tylko dla danego etapu edukacyjnego, ale także dla konkretnej klasy. Kopeć pytany o to, czego będą uczyli się na historii uczniowie, którzy we wrześniu 2017 r. zamiast do I klasy gimnazjum pójdą do VII klasy, powiedział, że rozpoczną naukę od historii XIX w.

Kanon lektur

Z opublikowanego projektu podstawy wynika, że do szkół podstawowych na języku polskim powraca kanon lektur szkolnych. Tekstem, który będzie powracał co roku przez cały czas nauki w szkole podstawowej będzie “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach nauki, począwszy od IV klasy, uczniowie będą omawiać wybrane zagadnienia z tej lektury, np. w V klasie zajmą się zwyczajami i obyczajami, by w klasie VII analizować całość tekstu.

W kanonie obowiązkowym w szkole podstawowej będą też m.in. “Akademia pana Kleksa”, “W pustyni i w puszczy”, “Quo vadis”, “Zemsta”, “Katarynka”, “Siłaczka”, “Syzyfowe prace”, “Kamienia na szaniec”, a także “Mikołajek”, “Mały Książę”, “Chłopcy z Placu Broni”, “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”, “Hobbit, czyli tam i z powrotem”, “Dynastia Miziołków”, “Czarne stopy”, “Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, a także komiks “Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Wśród lektur uzupełniających znalazły się m.in. “Igrzyska śmierci” i “Pamięć i tożsamość” (fragmenty) Jana Pawła II.

Od kiedy

Pierwsi zgodnie z nową podstawą programową uczyć się mają uczniowie klas I, IV i VII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły branżowej. To od tych klas rozpocznie się jesienią 2017 r. zmiana w nauczaniu. Nowa podstawa będzie wprowadzana stopniowo, tak by docelowo objąć wszystkie roczniki.

Wraz z projektem nowej podstawy programowej do “prekonsultacji” trafił też projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Określone jest w nim, ile godzin nauki danego przedmiotu będą mieli uczniowie na danym etapie edukacyjnym, w danej klasie. Oba projekty opublikowano w środę na stronie internetowej MEN. Uwagi do nich można nadsyłać do 9 grudnia.

W czwartek rano ruszają prace sejmowej podkomisji ds. projektów wprowadzających reformę edukacji. Posłowie sejmowych komisji: edukacji oraz samorządu nie zgodzili się na przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektów. Sprawozdanie podkomisji ma być gotowe na przyszły tydzień.


pap-maly Zdjęcie główne: PAP/Tomasz Gzell.

Zapisz

Reklama