Reklama

Sędzia Dariusz Zawistowski na znak protestu zrezygnował z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Sprzeciwia się w ten sposób zmianom w KRS, które wchodzą właśnie w życie. Jego zdaniem są niekonstytucyjne.

Koniec trójpodziału władzy

W oświadczeniu przewodniczący KRS podkreślił, że zrzeka się stanowiska w dniu poprzedzającym wejście w życie ustawy z 8 grudnia 2017 roku o KRS i niektórych innych ustaw. Krajowa Rada Sądownictwa uznała je za niezgodne z konstytucją. Sędzia Zawistowski nie chce czekać, aż ustawa wejdzie w życie.

– Moim zdaniem, decyzja to swego rodzaju znak protestu, bo przewodniczący wyraźnie zaznaczył, że jego decyzja związana jest z oceną nowelizacji jako niezgodnej z konstytucją – tłumaczył Waldemar Żurek, rzecznik KRS.

Reklama

Obowiązki przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa od tej pory będą pełnili dwaj sędziowie wiceprzewodniczący. Najbliższe posiedzenie KRS odbędzie się w lutym, wtedy sędziowie zdecydują, jak rozwiązać tę sytuację.

Apel do sędziów

Sędziowie członkowie KRS zaapelowali także do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach na nowych członków KRS.

Aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien brać udziału w tych wyborach – piszą członkowie KRS

“Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi RP kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez KRS, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa” – czytamy na stronie KRS w specjalnym oświadczeniu.

Reklama