Reklama

Komitet Praw Człowieka ONZ publikuje pismo, w którym wyraża zaniepokojenie sytuacją w Polsce i wydaje zalecenia, m.in. dotyczące publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Komitet jest zaniepokojony przede wszystkim sporem wokół Trybunału – tak wynika z przyjętego dokumentu. Ta sprawa jest w nim poruszona na początku. Negatywnie ocenia zmiany w prawie, które, jego zdaniem, “mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i niezależność Trybunału Konstytucyjnego”. Wzywa polski rząd do natychmiastowej publikacji wszystkich wyroków TK i zapewnienia ich wdrożenia. Ponadto wzywa do “powstrzymania się od stosowania środków, które szkodzą skutecznemu funkcjonowaniu TK oraz do wyłaniania kolejnych sędziów w sposób transparentny i bezstronny”.

Prawa człowieka zagrożone?

W piśmie jest też kilka punktów dotyczących praw człowieka. Jest mowa m.in. o dostępie do legalnej aborcji. Komitet wyraża zaniepokojenie “wysoką liczbą nielegalnych aborcji, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu kobiet”. Zwraca uwagę także na “proceduralne i praktyczne przeszkody, jakim stawiają czoło kobiety w dostępie do bezpiecznej legalnej aborcji”.

Autorów niepokoi także przestrzeganie wolności słowa w kontekście sytuacji mediów publicznych.

Reklama

“Końcowe obserwacje do siódmego raportu okresowego w sprawie Polski” są jednym z dokumentów przygotowanych na 118. sesję Komitetu Praw Człowieka ONZ w Genewie. To reakcja na przedstawiony przez rząd w październiku raport o stanie przestrzegania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Polska jest sygnatariuszem.

To będzie miało konsekwencje

– W zeszłym tygodniu zignorowana została Komisja Europejska, a w tej chwili rząd w sposób nieporadny próbuje się tłumaczyć przed ONZ. Niestety, wszystko to będzie miało swoje konsekwencje i reperkusje – komentuje poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.

– PiS jest w stanie poświęcić pozycję Polski na arenie międzynarodowej, by umacniać swój antyeuropejski elektorat, by hodować w Polsce osoby, które nie chcą być dumne z przemian, które miały miejsce w ostatnich 27 latach – dodaje były minister sprawiedliwości z PO Borys Budka.

Ostrzega także Rzecznik Praw Obywatelskich. “To kolejny ważny raport dotyczący respektowania wartości demokratycznych w Polsce. Ma ogromne znaczenie dla międzynarodowej pozycji naszego kraju, dla jego wizerunku i szans rozwoju. Ma też znaczenie dla aspiracji Polski, która chciałaby zostać niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ” – tak Adam Bodnar napisał na stronie internetowej RPO.

W czerwcu przyszłego rok zapadnie decyzja, kto zostanie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

Stoimy na gruncie prawa

– Jak Trybunał Konstytucyjny zacznie wydawać wyroki, to wszystkie dokumenty będą publikowane. Stoimy na gruncie prawa, będziemy przestrzegali polskiej konstytucji – krótko pismo Komitetu ONZ skomentował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy rząd odpowie na piśmie Komitetowi Praw Człowieka ONZ.

Kolejne ustawy dotyczące TK

Sejm właśnie dzisiaj przyjął ustawę o statusie sędziów Trybunału. Wprowadza ona m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę 70 lat, aby sędzia mógł orzekać. Poszerza i zaostrza także odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego. Powołuje się na Kodeks Etyki Sędziego TK, problem w tym, że taki nie istnieje.

Jeszcze w piątek w nocy posłowie zajmą się kolejną ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK. Ma ona zmienić zasady wyboru Prezesa TK. Opozycja ostrzega, że chodzi tylko o to, aby nowym prezesem TK został człowiek Jarosława Kaczyńskiego.


Zdjęcie główne: autor Yann Forget, źródło Wikimedia Commons, licencja Creative Commons

ZdjZapisz

Reklama