Reklama

Podczas odbywającego się w środę Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego wybrano trzech kandydatów na nowego prezesa TK – są nimi sędziowie Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja. Wszyscy sędziowie wskazani przez PiS zachorowali i nie zjawili się na obradach.

Dziewięcioro biorących udział w ZO sędziów uznało, że nieobecność Julii Przyłębskiej, Piotra Pszczółkowskiego i Zbigniewa Jędrzejewskiego (wybranych w grudniu ubiegłego roku przez PiS) nie jest przesłanką do przerwania obrad. Wcześniej informowano, że nie udało się wybrać kandydatów na prezesa Trybunału z powodu braku kworum. Warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność na nim minimum 10 sędziów.

“Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było – ich zdaniem – konieczne i uzasadnione” – czytamy w stanowisku.

Wszyscy sędziowie nieobecni na ZO TK zostali wskazani przez PiS i wszyscy udali się na zwolnienia lekarskie. Sędzia Przyłębska 28 listopada przesłała drogą elektroniczną zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że przebywa na zwolnieniu od 26 listopada do 2 grudnia. Sędzia Jędrzejewski oświadczył w rozmowie telefonicznej z dyrektorem sekretariatu TK, że także jest na zwolnieniu lekarskim od 29 listopada do 2 grudnia. Także do tego dnia zwolnienie lekarskie ma sędzia Pszczółkowski, który poinformował o tym drogą elektroniczną.

Reklama

Posiedzenie zwołał prezes TK Andrzej Rzepliński, którego kadencja wygasa 19 grudnia – według zapisów ustawy o TK z 22 lipca. Niedawno TK orzekł, że są one zgodne z konstytucją i zarazem wskazał, że kandydaci przedstawieni prezydentowi RP muszą się cieszyć poparciem większości ZO. Zgodnie z nimi ZO w sprawie wyboru kandydatów zwołuje się między 30 a 15 dniem przed upływem kadencji prezesa.

Według jednego z projektów ustaw PiS ws. TK, który jest procedowany w Sejmie, wyłonienie kandydatów na prezesa TK byłoby nieważne. W projekcie zapisano, że jeśli do dnia ogłoszenia tej ustawy ZO przedstawiło prezydentowi kandydatów na prezesa TK (a prezydent nie powołał prezesa), albo m.in. dokonało wyboru kandydatów z naruszeniem obecnej ustawy, to całą tę procedurę przeprowadza się ponownie na zasadach określonych w nowej ustawie; wtedy też tracą moc wcześniejsze “wszystkie czynności i akty dokonane w ramach procedury przedstawienia prezydentowi RP kandydatów na stanowisko prezesa”.

Wcześniej poinformowano, że Zgromadzeniu Ogólnemu TK nie udało się wybrać kandydatów na prezesa Trybunału z powodu braku kworum. Warunkiem ważności uchwał ZO jest obecność na nim minimum 10 sędziów.

Obecnie w TK orzeka (licząc z Rzeplińskim) dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji i troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski). Jak poinformował zespół prasy i informacji TK, sędziowie Pszczółkowski i Przyłębska są na zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia; sędzia Jędrzejewski również miał być nieobecny na środowym zgromadzeniu.

Jak wynika z protokołu, prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów TK obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy – wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK – zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

“Sędziowie TK obecni na Zgromadzeniu Ogólnym zgodnie uznali, że uwzględniając konstytucyjny i ustawowy obowiązek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w ustawowym terminie, określonym w art. 16 ust. 3 ustawy z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157) oraz biorąc pod uwagę fakt, że nieobecność trojga sędziów TK uniemożliwiałaby zrealizowanie w ustawowym terminie konstytucyjnego obowiązku, kontynuowanie obrad w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego było – ich zdaniem – konieczne i uzasadnione” – czytamy w stanowisku.

Uchwała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapadła jednogłośnie.


pap-maly Zdjęcie główne: PAP/Bartłomiej Zborowski

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama

Comments are closed.