Reklama

Rząd łamie zasady demokracji – to najkrótszy, ale zarazem najdalej idący zarzut wobec tej ekipy. Pani premier nie jest politykiem samodzielnym, dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że z tylnego siedzenia wszystkim steruje prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Co powie, ma być zrobione. Platforma Obywatelska złoży w tym tygodniu wniosek o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu. My przygotowaliśmy własne podsumowanie. Oto dlaczego należy odwołać ten rząd i za co stanowiska powinni stracić poszczególni ministrowie.

Premier Beata Szydło

 • Sprzeciw wobec ponownego wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, czyli przegrana polskiego rządu w Brukseli 27:1.
 • Niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Według opozycji, za to w przyszłości pani premier może stanąć przed Trybunałem Stanu.
 • Brak społecznych konsultacji dotyczących jakichkolwiek “reform”.

Wicepremier, minister finansów i minister rozwoju Mateusz Morawiecki

 • Gospodarka hamuje; PKB wzrósł w 2016 roku o 2,8 proc., co w porównaniu z dynamiką PKB z 2015 roku na poziomie 3,9 proc. oznacza wyraźny spadek.
 • Zadłużenie rośnie; dług publiczny przekroczył astronomiczną kwotę biliona złotych i jest najwyższy od 10 lat. Polska znalazła się wśród trzech państw UE, które zadłużyły się w ubiegłym roku najbardziej.
 • Spadek inwestycji w każdym kwartale 2016 roku.
 • Obniżenie wieku emerytalnego – skutki tej decyzji odbiją się na rynku pracy i finansach publicznych.
 • Niezrealizowana obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych do 8 tys. złotych.
 • Destabilizacja zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Zlikwidowano wymogi kwalifikacyjne i kompetencyjne oraz otwarte nabory na wyższe stanowiska nie tylko w służbie cywilnej, ale także w zarządach i radach nadzorczych spółek.

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

 • Upartyjnienie mediów publicznych. Ograniczenie kompetencji KRRiT i powołanie Rady Mediów Narodowych.
 • Kontrowersyjna decyzja (wstrzymana przez sąd) połączenia nowo powstałej placówki Muzeum Westerplatte, istniejącej wyłącznie na papierze,  z tworzonym i budowanym od 8 lat Muzeum II Wojny Światowej.
 • Zablokowanie na blisko rok środków finansowych dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Cenzura. Minister domagał się odwołania spektaklu “Śmierć i dziewczyna” we wrocławskim Teatrze Polskim, dlatego że – według niego – łamał “powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego”. Na “największe potępienie” zasługiwał także spektakl “Klątwa” w warszawskim teatrze Powszechnym.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

 • Brak potępienia rasizmu i postaw ksenofobicznych. Chodzi o powtarzające się akty przemocy wobec zagranicznych studentów.
 • Zgoda na przyjęcie poselskiego projektu zmiany ustawy o instytutach badawczych, dającej pełnię władzy personalnej nad instytutami badawczymi ministrom, którzy kierują danymi instytucjami.

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski

 • Nieudana “operacja Jacek Saryusz-Wolski”. Minister żadnego z europejskich polityków nie przekonał do poparcia zgłoszonej przez niego kandydatury, zresztą kilka dni przed szczytem w Brukseli.
 • Minister chce “drastycznie obniżać poziom zaufania wobec UE”, dlatego że “polityka Unii okazała się polityką podwójnych standardów i oszukiwania”.
 • Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, która ma doprowadzić do czystek w dyplomacji.
 • Odcięcie dofinansowania telewizji Biełsat.
 • Długa lista mało dyplomatycznych wpadek ministra; chociażby rozmowy z przedstawicielami nieistniejącego państwa San Escobar, nazwanie czarnego protestu “zabawą”, określenie byłego prezesa TK “ajatollahem”, określenie relacji Polska-USA jako “odejście od murzyńskości” itd.

Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak

 • Polityczna czystka w policji, nie tylko na poziomie Komendy Głównej Policji, ale także komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych.
 • Dymisja Komendanta Głównego Policji insp. Zbigniewa Maja w atmosferze skandalu (okazało się, że komendant występował w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie korupcyjnym). Najdłuższy, ponad 2-miesięczny wakat na stanowisku Komendanta Głównego Policji.
 • Czystka w Biurze Ochrony Rządu. Powołany przez ministra płk Andrzej Pawlikowski w styczniu 2017 roku podał się do dymisji w niejasnych okolicznościach. Oficjalnie ze względów zdrowotnych. Nieoficjalnie – przez liczne nieprawidłowości w BOR.
 • Wypadki limuzyny prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz

 • Czystka w armii. Z wojska odeszło 30 generałów. Ostatnia rezygnacja gen. Jerzego Guta może skutkować osłabieniem pozycji Polski w NATO.
 • Odwoływany, zawieszany i powracający do MON Bartłomiej Misiewicz.
 • Sprawa Caracali, czyli skandaliczne unieważnienie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe i ostra publiczna wymiana zdań z Francuzami.
 • Powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich wartość obronna będzie niewielka, koszty duże, dodatkowo będą mogły być wykorzystywane w “obronie bezpieczeństwa cywilnego”.
 • Wznowienie badania przyczyn katastrofy smoleńskiej; powołana podkomisja działa z naruszeniem prawa, zasiadają w niej osoby, które nie badały wypadków lotniczych. Do tej pory nie przedstawiła żadnych wyników swoich działań.
 • Awanturnicza działalność, np. zarzuty wobec Rosji, że katastrofa smoleńska jest “takim samym aktem rosyjskiej agresji, jak wojna z Gruzją czy atak na Ukrainę” – słowa wypowiedziane podczas międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa w Monachium.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

 • “Pacyfikacja” i podporządkowanie PiS-owi Trybunału Konstytucyjnego.
 • Zaskarżenie legalnej uchwały Sejmu RP sprzed blisko 7 lat o powołaniu trzech sędziów TK.
 • Upolitycznienie prokuratury, czyli połączenie funkcji Prokuratora Generalnego oraz Ministra Sprawiedliwości.
 • Szykowany zamach na niezależność sądownictwa i sędziów poprzez przyjętą już przez rząd zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister chce, aby to Sejm wybierał członków Rady i przez to politycy PiS-u mieli wpływ na do tej pory niezawisłych sędziów.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

 • Jeden, ale za to bardzo poważny powód: chaotyczna, źle przygotowana, niebezpieczna reforma edukacji. Powrót do 8-letniej podstawówki, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum krytykują nauczyciele, samorządy, rodzice i politycy. Mimo to zmiany mają zostać wprowadzone już od nowego roku szkolnego.

Minister Środowiska Jan Szyszko

 • Tzw. lex Szyszko, czyli zmiana w ustawie o ochronie przyrody, która doprowadziła do masowych wycinek drzew w całej Polsce.
 • Uczestniczył w polowaniu na bażanty w ośrodku hodowli bażantów w Grodnie pod Toruniem. 500 ptaków zostało wypuszczonych z klatek prosto pod lufy myśliwych.
 • Brak działań w związku z tzw. smogiem i jakością powietrza w Polsce. Według Światowej Organizacji Zdrowia, jest ona najgorsza wśród wszystkich państw członkowskich UE.
 • Kłopoty z oświadczeniem majątkowym. Sprawą zajęło się CBA.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł

 • Motywowana względami ideologicznymi decyzja o likwidacji rządowego programu in vitro.
 • Ograniczenie dostępności do tzw. pigułki dzień po, wydawana jest tylko na receptę.
 • Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. sieć szpitali). Środowiska medyczne i eksperci ostrzegają, że pomysły ministra zagrażają istnieniu wielu szpitali.
 • Bardzo okrojony i wybiórczy program darmowych leków dla seniorów. Na liście przygotowanej przez ministerstwo nie ma wielu najdroższych leków, a recepty mogą wypisywać tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska

 • Obniżenie wieku emerytalnego – to w przyszłości głodowe emerytury i dezaktywizacja zawodowa.
 • Brak zastosowania zasady “złotówka za złotówkę” w programie “Rodzina 500+”. Skutkuje to pozbawieniem świadczenia osób, które nieznacznie przekraczają kryterium dochodowe.
 • Nieuregulowanie kwestii opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk

 • Zastąpienie programu Mieszkanie dla Młodych programem Mieszkanie+, z którego do tej pory nie powstało żadne mieszkanie. Cały czas nie wiadomo, gdzie i na jakich zasadach miałyby powstać zapowiadane inwestycje, ani na jakich warunkach będzie się można o nie ubiegać.
 • Zastój inwestycyjny na drogach. W ubiegłym roku powstało 124 km nowych dróg i podpisano umowy na realizację jedynie 266 km kolejnych.
 • Wstrzymanie realizacji szeregu inwestycji drogowych, w tym S6 Koszalin – Trójmiasto, A1 Piotrków Trybunalski – Częstochowa, czy tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi.
 • Długotrwała karuzela stanowisk w spółkach kolejowych. W końcu odwołanie całego zarządu PKP po aferze korupcyjnej z zabezpieczeniem dworców na Światowe Dni Młodzieży.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

 • Najgłośniejsze sprawy Stadniny Koni w Janowie Podlaskim i Stadniny Koni Michałów. Zmiany na stanowiskach kierowniczych doprowadziły do zdewastowania marki polskiego konia arabskiego.
 • Oprócz czystek kadrowych bezczynność ministra.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

 • Brak decyzji o rozbudowie gazoportu, wbrew zapowiedziom z exposé.
 • Chaotyczna polityka prowadzona wobec sektora węgla kamiennego. Także wbrew zapowiedziom z exposé zlikwidowano dwie kopalnie, a w planach są likwidacje kolejnych.
 • Minister odpowiada za wstrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, do czego doprowadziła przyjęta w maju 2016 roku ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska

 • Brak wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.
 • Chaos i duże problemy z opracowaniem ostatecznej koncepcji nowych e-dowodów.
 • Marginalizacja ministerstwa.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Marek Gróbarczyk

 • Uchwalenie prawa obniżającego wymogi niezbędne do zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych od portów morskich.
 • Wprowadzenie zarządu komisarycznego do przedsiębiorstwa Polskiej Żeglugi Morskiej.

Minister Sportu Witold Bańka

 • Skandal z dopingiem polskich ciężarowców na igrzyskach w Rio de Janeiro.
 • Niechęć do remontów orlików “skalanych” piętnem Tuska, wygaszenie nowoczesnych programów rozwojowych “Mały Mistrz” i „Junior Sport”.

Zdjęcie główne: Posiedzenie rządu, Fot. P. Tracz/KPRM

Reklama

Comments are closed.