Usunięci PiS-owską ustawą sędziowie Sądu Najwyższego wracają do orzekania. Wszystko za sprawą piątkowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, który wydał zabezpieczenie, przywracając przepisy sprzed ustawy. W poniedziałek rano do SN przyjechali m.in. sędzia Stanisław Zabłocki, prezes Izby Karnej, i sędzia Krzysztof Rączka. Według PiS-u sędziowie ci przeszli w stan spoczynku.

I prezes wzywa do powrotu do SN

I prezes SN, prof. Małgorzata Gersdorf wezwała do powrotu do pracy sędziów, którzy zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS.

Prof. Gersdorf pisze w nim: “Jako konstytucyjny organ Państwa Członkowskiego, pełniąc nieprzerwanie obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, wzywam wszystkich sędziów Sądu Najwyższego objętych zakresem zastosowania środków tymczasowych orzeczonych w tej sprawie do stawienia się w Sądzie Najwyższym w celu podjęcia służby sędziowskiej”.

Już dziś część sędziów stawiła się w pracy. Wszystkim I Prezes SN wydała stosowne pismo o tym, że mają prawo do orzekania. Łącznie takich sędziów jest 23.

Reklama

To naturalna konsekwencja orzeczenia TSUE

Rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski poinformował, że SN nie ma na razie wiedzy, czy wszyscy przeniesieni w stan spoczynku siłą sędziowie będą gotowi wrócić do orzekania, niemniej wszyscy mają taką możliwość. – To naturalna konsekwencja postanowienia TSUE. Zobowiązanie do jego respektowania spoczywa na całym państwie, zaś sędziowie są tegoż państwa częścią. Ono także nas zobowiązuje, a my je z ochotą wykonamy – mówił sędzia Laskowski.

I Prezes SN złoży również sprawozdanie z podjętych działań Komisji Europejskiej, bo taki obowiązek nakłada na władze unijny trybunał – tłumaczył rzecznik SN Michał Laskowski.

Sędzia Laskowski podkreślił również, że orzeczenie TSUE dotyczy prezesów Izb sędziego Zabłockiego i Iwulskiego, a także I prezesa SN. – W naszej ocenie zawsze byli prezesami izb, także zawsze I prezesem SN była pani Małgorzata Gersdorf, ale teraz trudno mieć jakikolwiek wątpliwości w tym zakresie, że nadal pełni swoją funkcję na tym stanowisku – dodał sędzia Laskowski.

Na mocy wydania zabezpieczenia przez TSUE do Naczelnego Sądu Administracyjnego także może wrócić 14 sędziów, którzy musieli przejść w stan spoczynku.

Gersdorf: Na razie jesteśmy wygrani

Przed siedzibą SN od raza czekała grupa Obywateli RP, aby przywitać powracających sędziów SN. Mieli ze sobą transparenty: “Wolne sądy”, “Nie zamachom PiS na sądy”, kartki z napisem “Konstytucja”, a także flagi unijne.

Do zgromadzonych wyszła prof. Małgorzata Gersdorf. – Chcę podziękować, bo to dzięki obywatelom w jakimś sensie na razie jesteśmy wygrani. Zobaczymy, co będzie potem, ale na razie jest dobrze. Życie jest piękne – powiedziała prof. Gersdorf.

Decyzja TSUE

W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie o zabezpieczeniu w związku ze skargą Komisji Europejskiej na Polskę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Postanowienie oznacza zawieszenie niektórych przepisów PiS-owskiej ustawy o SN, która weszła w życie 3 lipca, czyli sędziowie odesłani w stan spoczynku wracają do orzekania.


Zdjęcie główne: Małgorzata Gersdorf, Fot. Flickr/PO, licencja Creative Commons
Reklama