Reklama

– Wyrażamy stanowczą dezaprobatę wobec kwestionowania prawidłowości wyboru I prezes Sądu Najwyższego – mówi przyjęta w poniedziałek przez przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz sędziów z poszczególnych okręgów uchwała. – Projekty zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmierzają do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności – czytam w uchwale.

W obronie prof. Gersdorf

W uchwałach – oddzielnych dla sędziów apelacji i sędziów okręgów – stwierdzono, że sposób pełnienia urzędu przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf “zasługuje na szacunek, uznanie i wsparcie całego środowiska sędziowskiego”.

W początkach marca do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek grupy posłów PiS w sprawie przepisów, na których podstawie jest dokonywany wybór kandydatów na I prezesa SN przedstawianych następnie prezydentowi. Przepisy zakwestionowano, mimo że wszyscy prezesi SN zostali wybrani na ich podstawie. Samą prof. Gersdorf wybrano 3 lata temu.

– Wniosek złożony do TK w tej sprawie w istocie nie służy badaniu zgodności z konstytucją obowiązujących przepisów i prowadzi do podważenia autorytetu I prezes SN. Działanie to pozostaje w bezpośrednim związku z publicznymi wypowiedziami I prezes w obronie prawa każdego obywatela do niezależnych sądów i niezawisłych sędziów – głosi uchwała zebrania sędziów.

Reklama

Po pierwsze, konstytucja

W kolejnych przyjętych uchwałach wezwano “wszystkich sędziów do szczególnej dbałości o przestrzeganie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej oraz etyki sędziowskiej. Konstytucja jest najwyższym prawem RP”. “Każdy sędzia musi mieć świadomość odpowiedzialności za sprzeniewierzenie się zasadom konstytucyjnym i etyce sędziowskiej” – dodano.

Sędziowie zaapelowali też “o wytrwałość w godnym pełnieniu służby i jedność środowiska sędziowskiego oraz o powrót do pracy orzeczniczej sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości”. Jednocześnie dodali, że “zdecydowany sprzeciw i niepokój budzą wszelkie naruszenia prawa z udziałem sędziów”. “Jesteśmy zainteresowani ich szybkim i rzetelnym wyjaśnieniem” – podkreślili sędziowie.


pap-malyZdjęcie główne: Zebranie przedstawicieli sądów, Fot. PAP/Marcin Obara

Reklama