Reklama

Polska naruszyła unijne prawo w dziedzinie jakości powietrza – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasz kraj nie przestrzegał dobowych i rocznych wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w wielu miastach, do czego zobowiązani jesteśmy jako członek UE. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wielki program walki ze smogiem. Opozycja komentuje: – Gdyby rząd PiS kontynuował te działania, które rozpoczęła PO, nie mielibyśmy tego postępowania przed Trybunałem – mówił Stanisław Gawłowski z PO.

TS: Polska łamie unijne prawo

Polska od lat jest w czołówce krajów z najgorszym powietrzem wśród państw europejskich. To, o czym od dawna mówią ekolodzy, dziś swoim orzeczeniem potwierdził Trybunał Sprawiedliwości. Polska naruszyła unijne prawo dotyczące norm powietrza, do których przestrzegania jest zobowiązana jako państwo członkowskie.

– Sam fakt przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia PM10 w otaczającym powietrzu wystarczy do stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – tłumaczył Trybunał. Orzeczenie TS otwiera też drogę Komisji Europejskiej do wnioskowania o nałożenie kar na Polskę za nieprzestrzeganie unijnej dyrektywy.

W połowie 2016 roku Komisja Europejska zarzuciła Polsce przekraczanie unijnych norm zanieczyszczenia powietrza w latach 2007-2015. Nadmierne stężenie szkodliwego pyłu PM10 zanotowano w 35 spośród 46 stref pomiarowych. Podejmowane w Polsce działania mające na celu ochronę czystości powietrza są nieskuteczne i niewystarczające. Nie istnieją także przepisy regulujące wartości emisji dla paliw wykorzystywanych w domach.

Reklama

PiS a smog

Dwie godziny po decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE premier Mateusz  Morawicki na specjalnej konferencji ogłosił program walki ze smogiem. – Czystego powietrza w Polsce zaczęło brakować nie niedawno, a właściwie 20-30 lat temu, a nawet wcześniej. Przez lata zaniedbań te czyste powietrze w wielu sytuacjach było towarem deficytowym – mówił Morawiecki.

Dobrze, że przedstawiciele rządu również dostrzegli problem, bo jeszcze rok temu ówczesny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił, że smog jest problemem teoretycznym. Pozostali przedstawiciele Rady Ministrów również nie dostrzegali problemu smogu, z ministrem środowiska na czele.

Program termoizolacji

– Walka o czyste powietrze w Polsce jest dla mnie jednym z priorytetów rządu, dlatego dzisiaj w krótkim czasie przedstawiamy program termomodernizacji, który ma na celu doprowadzenie do tego, aby powietrze było czyste – przekonywał premier.

Na czym ma polegać program premiera Morawieckiego? W skrócie na dociepleniu budynków.

– Dzisiaj zaczynamy walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, ale zwłaszcza o nasze cieplejsze domy poprzez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków, po to, aby w domach było cieplej, a wokół nas było czyste powietrze – tłumaczył premier.

Czyste powietrze na trzy kadencje PiS

Rząd planuje, że program oczyszczania polskiego powietrza zajmie dziewięć lat.

– Na koniec trzeciej kadencji rządów PiS będziemy mogli dokończyć kolejną perspektywę budżetową UE na lata 2021-2027 – tłumaczył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny, odpowiedzialny za problematykę czystego powietrza. To właśnie w ramach tej perspektywy rząd będzie chciał ustalić z KE warunki specjalnego programu operacyjnego czystego powietrza dla Polski.

Opozycja komentuje sprawę krótko. – Gdyby rząd PiS kontynuował te działania, które rozpoczęła Platforma Obywatelska, nie mielibyśmy tego postępowania przed Trybunałem – mówi Stanisław Gawłowski z PO.


Zdjęcie główne: Fot. Pixabay

Reklama

Comments are closed.