Senatorowie Marek Borowski i Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej zgłosili pierwszy senacki projekt ustawy. Dotyczy on zaniżonych emerytur dla kobiet urodzonych w 1953 roku. To kolejna inicjatywa senatora Borowskiego w tej sprawie. Poprzednia utknęła w Sejmie. – Tym paniom należy się zarówno podwyżka emerytury, jak i wyrównanie za minione lata – uważa Borowski

Inicjatywa ustawodawcza ma naprawić błąd legislacyjny, w wyniku którego grupa kobiet urodzonych w 1953 otrzymuje zaniżone emerytury.

– Projekt tej ustawy jest niezbędnie potrzebny – mówiła na konferencji Magdalena Kochan, senatorka KO.

– Tym paniom należy się zarówno podwyżka emerytury, jak i wyrównanie za minione lata – tłumaczył Marek Borowski, senator KO.

Naprawić błąd w Sejmie

Senator Marek Borowski podobną inicjatywę przedstawił już w poprzedniej kadencji. Co prawda Senat przyjął ją wówczas jednogłośnie, ale już Sejm nawet jej nie rozpatrzył.
– Tutaj Senat ma inicjatywę ustawodawczą – tłumaczył Marek Borowski, prezentując projekt. – Trafi on dzisiaj do marszałka, następnie oczywiście do odpowiedniej komisji, potem będzie rozpatrywany przez Senat. Wierzę, że tak jak w poprzedniej kadencji zostanie przyjęty i liczymy, że tym razem w Sejmie nie będzie żadnej obstrukcji – dodał.

Niekonstytucyjne przepisy do zmiany

– Na skutek pewnego błędu legislacyjnego liczna grupa kobiet otrzymała zaniżone emerytury i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku stwierdził, że ten przepis ustawowy był niekonstytucyjny. W związku z tym paniom należy się zarówno podwyżka emerytury, jak i wyrównanie za minione lata. To jest czasami pięć, czasami sześć lat, które powinny być wyrównane – tłumaczył Marek Borowski.

Sprawa dotyczy kobiet urodzonych w 1953 roku, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat i po przepracowaniu 30 lat. Z początkiem 2013 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym jeżeli ubezpieczony pobierał wcześniejszą emeryturę, to podstawę obliczenia emerytury powszechnej pomniejsza się o sumę pobranych już świadczeń. Zamiast wyższej emerytury, była ona wręcz obniżana.

Reklama

Trybunału Konstytucyjny w marcu tego roku stwierdził, że ten przepis ustawowy był niekonstytucyjny. Mimo to, jak przekonywali senatorowie opozycji, “strona rządowa była nieugięta”.


Zdjęcie główne: Magdalena Kochan, Marek Borowski, Fot. ARWC

Reklama