Reklama

Andrzej Duda zawetował ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych. To jego pierwsze weto w tej kadencji Sejmu. “Istnieje wątpliwość, czy proponowane rozwiązania nie stanową nadmiernej ingerencji w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy w uzasadnieniu decyzji opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta.

Zadaniem 16 regionalnych izb obrachunkowych jest kontrola finansów powiatów, gmin i województw, realizacji uchwał budżetowych i legalności wydatków. Zarządzają nimi prezesi wybierani w konkursie na sześcioletnią kadencję. PiS chciał to zmienić i podporządkować RIO premierowi. Prezesa izby i wszystkich członków kolegium miał powoływać i odwoływać premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Co mogłoby skutkować możliwością odwołania ich i powołania komisarza właściwie w każdej chwili.

To pierwsze weto prezydenta w tej kadencji Sejmu. Wcześniej zawetował trzy ustawy uchwalone jeszcze przez większość PO-PSL. Większość konieczna do odrzucenia prezydenckiego weta to 3/5. PiS nawet z klubem Kukiz ’15 nie ma tylu głosów. Proponowane przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji rozwiązania nie wejdą w życie.

Reklama

Takim zmianom od początku sprzeciwiali się samorządowcy i opozycja. Presja ma sens? Czy to tylko polityczna decyzja podjęta na Nowogrodzkiej?


Zdjęcie główne: Prezydent Andrzej Duda, Fot. Michał Józefaciuk/Kancelaria Senatu, licencja Creative Commons

Reklama