W piątek Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zajmie on miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat. Wybór poprzedziła burzliwa dyskusja, nie obyło się bez kontrowersji.

Większość PiS w TK

Sędzia Grzegorz Jędrejka jest ósmym sędzią wybranym przez PiS do 15-osobowego składu TK. Jego wybór był możliwy po tym, jak Zgromadzenie Ogólne wygasiło na początku lutego mandat sędziemu Andrzejowi Wróblowi. Sędzia Wróbel  – jako kandydat zgłoszony przez klub SLD – został wybrany w 2011 r. na dziewięcioletnią kadencję do TK. W połowie grudnia postanowił zrezygnować z  funkcji sędziego Trybunału.

Sejm postanowił inaczej

Wybór sędziego poprzedziła dyskusja. Posłowie opozycji zarzucali rządzącym łamanie regulaminu. –  Jesteśmy w punkcie, który dziś w ogóle nie powinien być w porządku obrad. Po raz kolejny większość parlamentarna narusza regulamin sejmowy. Jak to się kończy, widzieliśmy w przypadku wycinki drzew – mówił w Sejmie Borys Budka z PO. – Ekspresowy tryb z pominięciem siedmiodniowego terminu od zaproponowania kandydata do głosowania – uniemożliwił zapoznanie się z kandydaturą i tylko z tego powodu klub Platformy zagłosuje przeciw Jędrejkowi – mówił Budka. – Sposób procedowania komisji sejmowej urągał wszelkim zasadom przyzwoitości – mówił przed głosowaniem Jerzy Jachnik z Kukiz ’15.

– Zarzuty o rzekomym łamaniu regulaminu są zupełnie bezpodstawne – mówił Stanisław Piotrowicz, przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Według Piotrowicza, procedury zostały zachowane, ponieważ w regulaminie jest mowa o siedmiodniowym terminie, “chyba że Sejm postanowi inaczej”.

Reklama

Za wyborem Jędrejka głosowało 234 posłów, 154 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. By objąć funkcję, nowy sędzia musi zostać zaprzysiężony przez prezydenta.

Kim jest nowy sędzia

44-letni Grzegorz Jędrejek jest dr. hab. nauk prawnych, profesorem UKSW w Warszawie. Doktoryzował się w 2002 r., w 2011 obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 r. jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.


pap-maly Zdjęcie główne: Grzegorz Jędrejek, PAP/Marcin Obara

Reklama