Reklama

Sztandarowy program PiS 500+ do poprawki. Platforma Obywatelska przedstawi w czwartek w Sejmie projekt ustawy modyfikujący obowiązujące przepisy, które w części dotyczącej dzieci niepełnosprawnych różnicuje je w zależności od typu orzeczenia o niepełnosprawności i ich wieku.

Partia Grzegorza Schetyny uważa, że takie kryteria są krzywdzące i stygmatyzujące, nie kwalifikują bowiem do programu dziecka niepełnosprawnego w stopniu lekkim po ukończeniu 16 roku życia. “Zdarzać się więc będzie – czytamy w projekcie – że rodzina początkowo otrzymująca świadczenie wychowawcze na dziecko niepełnosprawne, po ukończeniu przez nie 16 lat zostanie pomocy pozbawiona”.

Chodzi o to, by – jak czytamy – zmienić zasady przyznawania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Jeśli PiS zdecyduje się na zmiany, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko niepełnosprawne, niezależnie od dochodu.

Sprawa jest pilna, bowiem w Polsce żyje ok. 560 tys. rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane na ponad 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia, a wsparciem objęto 1,47 mln „pierwszych” dzieci. Są wśród nich – w części – dzieci niepełnosprawne, które spełniają kryterium dochodowe 1200 zł na osobę w rodzinie.

Reklama

pap maly bardzo Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, PAP/Radek Pietruszka

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Reklama